Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)


Op 4 november 2016 vond in Tiel de onthulling plaats van het monument #JDCP ter nagedachtenis aan J.D. van der Capellen tot den Pol (voortaan aangeduid als JDCP), voorman van de Nederlandse patriottenbeweging in de
tweede helft van de 18e eeuw.
Het initiatief tot dit monument kwam vanuit de Oudheidkamer Tiel, die hieraan financieel en organisatorisch aanzienlijk heeft bijgedragen.Joan Derk van der Capellen tot den Pol