Aanmelding ALV


titel Algemene ledenvergadering 2020        
 
plaats Betuwerestaurant, Hoogkellenseweg 7, 4004 JB Tiel
datum dinsdag 13 oktober 2020
tijd 19.30 uur
maximum aantal bezoekers 50 personen

19.30 uur volgeboekt

Wegens de overheidsmaatregelen inzake Covid19 is inmiddels de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Bij de hier vermelde nog beschikbare plaatsen is daarmee rekening gehouden.
Hieronder kunt u zichzelf en maximaal één ander persoon (mits deze lid is van de Oudheidkamer Tiel) aanmelden. Direct na aanmelding krijgt u een bevestiging per e-mail.

uw aanmeldingsgegevens

   
voornaam of -letters
tussenvoegsel
naam
adres
postcode en woonplaats   | 
e-mailadres
aantal personen
tijdstip
eventuele opmerking