logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - november 2020

In deze Nieuwsbrief vindt u het volgende.

 • Van de bestuurstafel
 • Kraanbedrijf Schiltmans en de stadsmuur
 • Het Tielse Carillon
 • Bericht van de programmacommissie
 • Terugblik, Betuwe in oorlogstijd
 • 2021 ...


Van de bestuurstafel
illustratie
Het jaar 2020 is niet geworden zoals wij met zijn allen aan het begin van dit jaar dachten dat het zou worden.

De foto's geven een beeld van onze Algemene Leden Vergadering op 13 oktober jongsleden in restaurant De Betuwe. Het was de bedoeling dat
illustratie
deze vergadering in april j.l. zou worden gehouden. Zoals bij veel activiteiten van onze vereniging gooide Corona roet in het eten.

Dankzij restaurant De Betuwe kon op de avond van de 13e de vergadering gehouden voor 30 aanwezigen. Op de eerste foto ziet u de grote, lege ruimte en vervolgens op de andere foto de aanwezige leden.
De zaal was precies "gevuld".

Op 30 oktober heeft u per mail het verslag van deze bijeenkomst ontvangen. Het verslag is ook per post verzonden aan de leden die geen mailadres hebben.
U kunt het verslag verder nog nalezen op de website van de Oudheidkamer.

Kraanbedrijf Schiltmans en de stadsmuur
illustratie
Naast het gebouw Zinder verrijst de Vlindertuin en in die vlindertuin is een restant van de vroegere stadsmuur geplaatst. Het stukje muur dateert uit de 15e eeuw en werd bij de bouw van de parkeergarage onder Zinder teruggevonden.
Over de plaatsing van dit stukje stadsmuur verscheen een artikel in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.

Het "takelwerk" werd geheel belangeloos verricht door de firma Schiltmans uit Tiel. De Oudheidkamer is van mening dat aan deze medewerking aandacht moet worden besteed.
Aan de heer van de Scheur van de fa.Schiltmans werd namens de Oudheidkamer een fotocompositie van Jan Bouwhuis overhandigd als herinnering aan hun belangeloze medewerking bij dit project.

Het Tielse Carillon
Ruim 1750 handtekeningen waarvan vele handtekeningen van leden van onze vereniging werden vorig jaar opgehaald tijdens een korte actie voor het behoud van het carillon.

Wat was er aan de hand?
Tijdens de behandeling van de begroting sprak het college - uit bezuinigingsoverwegingen - het voornemen uit om de relatie met de beiaardier te beëindigen. Mede dankzij de handtekeningenactie van de vereniging, de insprekers tijdens de raadsvergadering en het amendement van de oppositiepartijen werd dit voornemen een jaar uitgesteld (tot 2022!).

Inmiddels zijn wij een jaar verder en in Coronatijd beland. De bezuinigingsplannen bestaan nog steeds maar kunnen bijgesteld worden als er sprake is van private ondersteuning vanuit de burgerij.
De Vereniging Oudheidkamer is daarom op zoek naar enthousiaste leden die er hun schouders onder willen zetten, d.w.z. een stichting Vrienden van het Carillon oprichten met als doel het grootste instrument van de stad te betrekken bij het culturele en muzikale leven hier in Tiel en bijdragen aan de ontwikkeling van een duidelijke beiaardcultuur in onze stad door het organiseren van bijzondere evenementen.

De Oudheidkamer zal in de opstartfase van de stichting en ook later de nodige ondersteuning verlenen.
Het moet mogelijk zijn vanuit een bestand van ruim 1750 "enthousiastelingen" voor het carillon een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich hiervoor willen inzetten.

Welke leden nemen deze uitdaging aan?
Voor informatie stuurt u een e-mail naar secretaris@oudheidkamer-tiel.nl waarna wij telefonisch contact met u zullen opnemen.

Bericht van de programmacommissie
Voor de programmacommissie betekent deze onzekere periode vooral "zoeken". Zoeken naar wat kan en mag en zoeken naar wat mogelijk in de nabije toekomst weer mag.
Plannen worden gemaakt, en vervolgens weer verschoven.

Zoals de situatie nu is, heeft de programmacommissie het volgende in voorbereiding:
- Nog dit jaar komt er nog een digitale lezing op de website.
- In 2021 wordt ingezet op lezingen waar leden bij aanwezig kunnen zijn.
De programmacommissie houdt u op de hoogte als er meer concrete mededelingen gedaan kunnen worden.

Op de website van de Oudheidkamer staan inmiddels twee digitale producten.
 • De weergave van de lezing van Pierre van der Schaaf over 250 jaar Beethoven
 • een portret van Gradus van Wel, vertoond tijdens de algemene ledenvergadering op 13 oktober
De link naar de videopagina is https://www.oudheidkamer-tiel.nl/video.php .

Terugblik, Betuwe in oorlogstijd
illustratie


Net als elk jaar verschijnt in november de bundel Terugblik, uitgegeven door de Stichting Tabula Batavorum, waarin ook de Oudheidkamer deelneemt.
De uitgave van dit jaar bevat artikelen en verslagen over de burgerbevolking in de regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er komt een groot aantal zaken aan de orde: vanaf de eerste evacuatie in 1940 tot aan de bevrijding.
 • Tiel komt een aantal keren in het boek voor.
 • Er is een groot dagboekverslag van de hand van Ad van Vliet, een dominicaanse student die de maanden oktober tot december 1944 in Tiel doorbracht.
 • Er wordt aandacht gegeven aan de "foute" burgemeesters in de regio, waarbij ook Lodewijk Beekman, van november 1944 tot mei 1945 burgemeester van Tiel, wordt besproken.
 • Maar ook andere artikelen bevatten veel nooit gepubliceerde informatie.

Leden van de Oudheidkamer kunnen voor het luttele bedrag van € 6,50 deze bundel van ca. 290 pagina's in bezit krijgen. U dient dan vóór 1 december a.s. dat bedrag over te maken op rekening NL95 INGB 0004 2400 23 ten name van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Reeds vele leden hebben het boek besteld en mogelijk al in bezit.

Vanaf woensdag 18 november kunt u elke woensdagmorgen het boek ophalen bij De Boekenlegger, Vleesstraat 12a in Tiel.

In de boekhandel is de prijs € 19,50.

2021 ...
Graag wensen wij u goede feestdagen en jaarwisseling toe.
De traditionele Nieuwjaarsreceptie zal in januari nog niet kunnen doorgaan, maar wij hebben er alle vertrouwen in, dat we elkaar in de nabije toekomst weer kunnen ontmoeten.

Colofon
Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange, Frits Kat, Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.