logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - juni 2021

In deze Nieuwsbrief vindt u het volgende.

  • Van het bestuur
  • Jumbo actie
  • 24e Lustrum
  • 500 leden!!!
  • Anker gevonden aan de Waalkade
  • Open Monumentendag
  • Programma verenigingsseizoen 2021/2022
  • Vroeger was alles beter (of toch niet?)


Van het bestuur
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van de Vereniging in Coronatijd. Het is allemaal anders geworden dan wij voor mogelijk hielden. Gelukkig zijn wij vooralsnog terug op weg naar het "oude" normaal. Hoewel, driemaal kussen bij aankomst en vertrek wordt afgeraden. ’t Lijkt mij geen slecht advies. Ik denk zelfs dat bewustere keuzes gemaakt gaan worden bij wat wij "echt" nodig hebben en wat wij in onze "vrije" tijd gaan doen. Ook niet slecht, want er werden nogal eens overbodige aankopen gedaan.

Enfin, de Vereniging heeft wel de nodige activiteiten ondernomen in het kader van haar 24e lustrum. Rond de lustrumdatum heeft de Vereniging haar 500e lid ingeschreven. Vanaf de start van de "Jumbo"-actie (zie hieronder) zijn 45 nieuwe leden ingeschreven. Verder is er ter gelegenheid van het lustrum het prachtige lustrumboek verschenen Met pen en penseel door Tiel, samengesteld door Peter Schipper, Emile Smit en Wim Veerman. Tenslotte heeft de Vereniging op haar lustrumdatum (12 mei) 10 prachtige, historische borden geplaatst naar een idee van Peter Schipper.

Al met al een prachtig alternatief voor een officieel feest met receptie in de Agnietenhof. Persoonlijk denk ik dat dit lustrum op deze wijze meer in de herinnering achter blijft!

Jumbo actie
Op zaterdag 17 april jongsleden brachten onze burgemeester, Hans Beenakker, en wethouder Frank Groen een bezoek aan de Jumbo supermarkt in het Westlede winkelcentrum. Aldaar lieten zij zich door de bestuursleden van onze vereniging en de filiaalmanager voorlichten over de actie Historisch Tiel. Jumbo Tiel heeft een prachtig boek uitgegeven onder de titel Historisch Tiel: 65 bladzijden tekst met ruimte voor 300 afbeeldingen van een Tiel van ruim honderd jaar geleden.
illustratie
Van links naar rechts: wethouder Frank Groen, burgemeester Hans Beenakker, Martin van der Mark (voorzitter), Emile Smit (secretaris), Hans Oosterman (penningmeester) en Ed Batenburg (filiaalmanager Jumbo Westlede)
De teksten werden verzorgd door onze secretaris, de heer Emile Smit, terwijl de afbeeldingen door bestuursleden geselecteerd werden uit de grote collectie ansichten van Kers/Smit. De actie is een succes geweest: 6000 (!) boeken werden er uitgegeven.

illustratie
Op zaterdag 12 juni werd er een ‘ruilbeurs’ georganiseerd voor de spaarders van de historische plaatjes om hun albums vol te krijgen. Vanwege de corona-maatregelen was van een echtte ruilbeurs geen sprake, om logisitieke redenen was ervoor gekozen om de spaarders in het Atrium van het Regionaal Archief langs tafels met de gesorteerde plaatjes te laten lopen om album aan te vullen. Van te voren had het bestuur en enkele leden de handen vol gehad met het sorteren van de plaatjes die aangeleverd werden in de originele verpakking. Zoals ze bij de kassa weggegeven werden! In totaal werden er 57.600 plaatjes uitgepakt! De hele actie was echter een groot succes. Ook de middag in het RAR zat helemaal vol en de reacties op het album zijn lovend!

24e Lustrum
illustratie
de plaatsing van bord 10 bij de Maartenskerk
In deze en eerdere Nieuwsbrieven is meerdere keren geschreven over ons 24e Lustrum. Een grootse viering zat er deze keer niet in (alweer door Corona), maar ik denk dat met het prachtige lustrumboek, de plaatsing van een tiental borden op historische plekken in Tiel, de daarbij horende wandelfolder en onze bijdrage aan het jumboboek Historisch Tiel een passend alternatief is gerealiseerd.

Op maandag 3 mei ging de initiatiefnemer van de borden, Peter Schipper, samen met twee enthousiaste leden op pad voor het plaatsen van het eerste bord.
Vervolgens zijn de andere borden geplaatst. Op elk bord staat een QR-code welke men kan gebruiken om meer informatie te lezen over de betreffende afbeelding.

Daarnaast worden op verschillende data en tijdstippen (in de weekenden) wandelingen georganiseerd langs de 10 borden. De wandelingen staan onder leiding van de heren Emile Smit, Peter Schipper en Wim Veerman en vinden plaats op zaterdag en zondag (14.30 uur) tot medio september.
De deelname is gratis en belangstellende leden en anderen kunnen zich via de site van de Oudheidkamer hiervoor opgeven.

Jubileumboek: Met pen en penseel door Tiel
Het is altijd fijn als je een positieve reacties op hetgeen je doet als bestuur. Dankzij het initiatief van een aantal leden is een prachtig jubileumboek verschenen onder de titel Met pen en penseel door Tiel. Het boek kreeg een overweldigende respons: tientallen leden feliciteerden het bestuur met dit prachtige Lustrumboek.
Langs deze weg hartelijk dank voor alle lovende woorden en positieve reacties! Op naar het 25e lustrum in 2026!

500 leden!!!
Het is niet niks: 500 leden!
Sinds de start van de Jumbo-actie (10 april) tot heden (15 juni) hebben zich 32 nieuwe leden gemeld. Een teken dat onze vereniging leeft en een steeds grotere groep mensen aanspreekt. Het betekent ook dat een steeds grotere groep mensen zich interesseert voor de geschiedenis van de stad waar zij wonen.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in het komende najaar willen wij ons 500-ste lid officieel welkom heten.

Anker gevonden aan de Waalkade
illustratie
Het zal u niet ontgaan zijn, tijdens de werkzaamheden aan de Waalkade werd een anker aangetroffen dat vermoedelijk onderdeel van een pontonbrug was uit de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.
Onze afdeling archeologie, de BATO, was natuurlijk geïnteresseerd en hield zich actief bezig met deze bijzondere vondst. Uiteindelijk is het historische stuk naar het genie-museum gegaan, een logische keuze en goede bestemming. De genie is het legeronderdeel dat onder andere pontons bouwt.

Een meer uitgebreid verslag van de "berging" van het anker is gepubliceerd in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.
De foto hiernaast is overgenomen van deze website.

Open Monumentendag
illustratie
Op initiatief van onze Oudheidkamer werd de Open Monumentendag in Tiel nieuw leven in geblazen. Na twee succesvolle edities (2018 en 2019) volgde echter de corona-crisis waardoor de editie van 2020 in zeer afgeslankte vorm plaats moest vinden.
De werkgroep van vrijwilligers geeft het echter niet op. Dit jaar, 2021, wordt weer een Open Monumentendag gehouden in Tiel, op zondag 13 september. In welke vorm dit kan plaatsvinden, staat nog niet geheel vast, wellicht blijven net als vorig jaar sommige deuren gesloten maar vinden veel wandelingen en buiten-activiteiten plaats.
Op 30 juni a.s. komt de werkgroep voorzichtig weer bijeen om één en ander te bespreken. Ideeën en suggesties alsmede vrijwilligers voor 13 september zijn van harte welkom!

Programma verenigingsseizoen 2021/2022
De leden van de Programma Commissie hebben ook voor het komende verenigingsseizoen 2021/2022 een programma opgesteld dat alle moeite waard is en de nodige afwisseling kent. Opgemerkt moet worden dat alle activiteiten waarschijnlijk plaatsvinden met de nodige restricties in verband met Corona. Dat zou kunnen betekenen: beperkt aantal deelnemers waarbij wij zullen proberen de lezing te streamen. Dat betekent mogelijk ook, dat men zich van tevoren dient aan te melden.
Voor elke lezing, c.q. activiteit zal duidelijk worden aangegeven welke regels er gelden en hoe de deelname procedure is.
Programmaoverzicht
De activiteiten vinden plaats in het gebouw van het Regionaal Archief Rivierenland, tenzij anders vermeld.

4 september Kleine Excursie en Lezing over kastelen en buitenplaatsen in Ommeren
lezing door Mevr. Joke Honders
12 september Open Monumenten Dag
21 oktober 120 jaar Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken,
lezing door de heer Emile Smit
28 oktober
of 4 november
Van der Capellenlezing in de Tielse Raadszaal
11 november Algemene Leden Vergadering
25 november Betuwse Maaltijd in restaurant Poelzicht
8 januari Nieuwjaarsreceptie
20 januariLezing Kunst in de openbare ruimte door mevr. Els de Mare
22 februari Voorlezen uit eigen werk door de heer Chris van Esterik
22 maart Romeinen in Medel,
lezing door de heer Henk van der Velde
21 april Algemene Ledenvergadering
19 mei nog nader bekend te maken
4 juni Grote Excursie

Vroeger was alles beter (of toch niet?)

 Misschien nu wel een rare titel, ik bedoel dat we nu juist genieten van een supermarktactie, een plaatjesboek en een fraai lustrumboek. Iets wat we vroeger natuurlijk niet voor mogelijk konden houden.

Wat voor velen van ons ook geldt, is dat vroeger onze ouders nog leefden. En dat brengt mij even terug naar een zeker wel bijzondere confrontatie met vroeger. Ik had (natuurlijk) echte ouders en bovendien stiefouders en dat betekent dus veel uit te zoeken als een ouderlijk huis leeggeruimd moet worden. Dubbel werk eigenlijk (gelukkig waren mijn schoonouders nog wel gewoon bij elkaar).
illustratie
voorzijde van het boekje

Bij het uitzoeken van al die bekende en onbekende bezittingen trof ik een alleraardigst boekwerk met de titel Toen en Nu. 
Het boek (in zwart/wit) is een vergelijking tussen Nederland in 1907 en 1957. En net zoals ons lustrumboek mooi om te vergelijken hoe de wereld veranderd is. Maar ook hoe het dagelijks leven veranderd is. Niet alleen door middel van foto's maar ook met beschrijvingen en statistieken. Zo wordt er bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt tussen het energieverbruik in ons land toen en nu. Wist u dat in 1907 het verbruik van kolen in paardekrachturen uitgedrukt 68.000.000.000 was? En in 1957 218.000.000.000 pku?
Wat jammer toch dat in 2007 niet ook zo'n boek uitgebracht is (energieverbruik kolen 0 pku?).
Automobielen in 1907: 1500 stuks (in heel Nederland!), in 1957: 330.750 stuks, in 2007 7,3 miljoen personenauto's en 1,1 miljoen bedrijfsvoertuigen. En in 2021 ???
Nog meer leuke vergelijkingen: de film in 1907: slapstick, in 1957: Hitchcock, 21 jaar later Grease en in 2007 tot en met nu te veel om op te noemen. 
Het leuke boekwerkje werd overigens in 1957 samengesteld door Shell Nederland BV.

Nog even terugkomend op het lustrumboek in combinatie met de titel van mijn columns, niet alles was vroeger beter, maar Tiel was vroeger wel mooier.
Wat fijn dat we daar dankzij de Oudheidkamer van mee kunnen genieten! Tot de volgende keer!

Marjon de Lange - Juni 2021.

Colofon
Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange, Frits Kat, Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.