Contributie


Romeinse munten
Vanaf 2016 bedraagt de contributie € 20,-- per jaar.

Wij vragen de leden dringend om de penningmeester te machtigen de jaarlijkse contributie door middel van incasso te innen.

De leden die hiermee niet akkoord kunnen gaan (zoals rechtspersonen) vragen wij om de contributie over te maken op

rekeningnummer
NL 95 INGB 0004 2400 23
ten name van
Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o.
te Tiel.

Voor verdere vragen over de contributie kan men contact opnemen met de penningmeester, Dhr. J.C. Oosterman .