Contributie


Romeinse munten
Vanaf 2016 bedraagt de contributie € 20,00 per jaar.

Wij vragen de leden dringend om de penningmeester te machtigen de jaarlijkse contributie door middel van incasso te innen.

Aan de leden die niet tot automatische incasso hebben gemachtigd (zoals sommige rechtspersonen) wordt vanaf 2020 jaarlijks € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht en zij betalen dus vanaf dat jaar jaarlijks € 22,50.

Deze leden kunnen hun contributie overmaken op

rekeningnummer NL 95 INGB 0004 2400 23
ten name van Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. te Tiel.

Voor verdere vragen over de contributie kan men contact opnemen met de penningmeester, Dhr. J.C. Oosterman .