Commissie Erfgoed


inundatiekanaal
Onverwacht stukje Betuws erfgoed:
het Inundatiekanaal bij Tiel.
Een van de doelstellingen van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken is de bescherming van historisch erfgoed in onze regio. De Commissie Erfgoed van onze vereniging houdt zich speciaal bezig met het kritisch en nauwgezet volgen van overheidsbeslissingen aangaande de ruimtelijke ordening, het behoud en restauratie van historisch erfgoed zowel uit vervlogen tijden als van recente data. Tegen bedreigingen zoals sloopwerkzaamheden en bouwplannen die het erfgoed onnodig veel aantasten wordt actie gevoerd door formeel (met bijvoorbeeld een bezwaarschrift) protest aan te tekenen.
De Commissie Erfgoed was betrokken bij de ontwikkelingen van het bouwplan Binnenhoek wegens het daar aanwezige historisch erfgoed uit het Ottoonse Zandwijk. Er werd archeologisch onderzoek verricht en er zijn regelmatig besprekingen gevoerd met gemeentelijke beleidsmakers en bestuurders.
Ook bij het nieuwe Bestemmingsplan Binnenstad Tiel en bij de ontwikkeling van het Dominicuskwartier is de Oudheidkamer (de Commissie Erfgoed en BATO) op verzoek van de gemeente betrokken.

Ter illustratie van het belang van Tiel en Zandwijk in de Middeleeuwen hebben wij op deze site een artikel geplaatst van de hand van Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, getiteld De dubbelnederzetting Tiel-Zandwijk, aan weerszijde van de Linge.

De posities in de commissie zijn momenteel vacant.
Er wordt gezocht naar een aantal enthousiaste personen die zich actief willen inzetten voor het behoud van ons historisch erfgoed.
Belangstellenden: aarzel niet, maar zend een [ ] naar de secretaris van de Oudheidkamer.