Erepenning


Onderscheiding
erepenning
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken in 2001, heeft het bestuur op 8 mei 2000 besloten de erepenning in te stellen. De penning is bedoeld om te worden toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Tiel en omstreken op het gebied van cultuur, geschiedenis, monumentenzorg, archeologie en aanverwante aspecten. De penning wordt als regel eens per vijf jaar toegekend. Incidenteel kan het bestuur van deze regel afwijken en/of meerdere genomineerden onderscheiden.

De penning
De penning in brons is een ontwerp van de Zoelense kunstenares Gerry van der Velden en toont de kop van keizer Otto III, zoals afgebeeld op een munt van Tiel van rond het jaar 1000.
Een schip, onderweg vanuit de tijdsperiode van Otto III, doorklieft de golven van de Waal, op weg naar de Agnietenhof, middelpunt van kunst en cultuur in de nieuwe tijd.
Op de achterzijde van de penning zijn de naam van de begiftigde en de datum van uitreiking vermeld. De penning wordt samen met een fraai handgeschreven oorkonde uitgereikt.

Begunstigden tot nog toe
Tot op heden is de erepenning vijftien keer uitgereikt.