De vereniging


De Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken houdt zich in brede zin bezig met Tiel in relatie tot het verleden van de stad en de streek.
De vereniging kent diverse werkgroepen en organiseert onder andere lezingen, excursies en concerten en geeft diverse publicaties uit. De vereniging onderhoudt goede contacten met het Flipje- en Streekmuseum , het Streekarchivariaat in Tiel, met het Heemkundig Museum in Ommeren en met andere oudheidkundige verenigingen in het Rivierengebied. Momenteel heeft de vereniging ruim 450 leden.


waterpoort 1907
Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel het wekken van belangstelling voor, het opsporen, het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen van belang voor oudheidkunde, geschiedenis, topografie, kunst, ambacht en nijverheid in ruime zin, doch bij voorkeur in relatie tot Tiel, de Tielerwaard en de Nederbetuwe.
Zij tracht dit doel te bereiken door
Commissies en werkgroepen
Binnen de Oudheidkamer zijn diverse commissies en werkgroepen actief. Elders op deze site vindt u meer informatie.

Kritisch in het heden ...
De oudheidkamer is een gewaardeerd en kritisch volger van allerlei overheidsbeslissingen die niet schuwt zo nodig actie te nemen tegen plannen die het historisch erfgoed bedreigen. Zij beschouwt het als een van haar taken de inwoners en bestuurders te betrekken bij, en bewust te maken van, de waarde van resten uit lang vervlogen, maar ook recente periodes.

De Oudheidkamer
is in 1901 opgericht en heeft, zoals hierboven al aangegeven, ongeveer 450 leden. Het is een niet-gesubsidieerde vereniging die zichzelf bedruipt via contributies, donaties en legaten.
Door de veelheid aan activiteiten is er ruimte voor jong en oud om lid te worden van de werkgroepen of anderszins steun aan de Oudheidkamer te bieden.

Natuurlijk kunt u, als u onze doelstellingen onderschrijft, lid worden van de Oudheidkamer. U kunt hiervoor gebruik maken van het on-line [ aanmeldformulier ].