Digitaal archiefJaarstukken seizoen 2023-2024

  - Verslag ledenvergadering 16-04-2024

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2023
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2023 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2023 (uitgebreid)
  - Verslag ledenvergadering november 2023
  - Verslag ledenvergadering april 2023

Jaarstukken seizoen 2020-2022

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2022
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2022 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2022 (uitgebreid)
  - Verslag ledenvergadering november 2022
  - Verslag ledenvergadering april 2022

  - Jaarverslagen Oudheidkamer 2020 en 2021
    n.b. in de eerder gepubliceerde papieren versie staat een verkeerde foto op pagina 5; dat is op deze website hersteld.

  - Jaarrekening Oudheidkamer 2021 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2021 (uitgebreid)

  - Jaarrekening Oudheidkamer 2020 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2020 (uitgebreid)
  - Verslag ledenvergadering 13-10-2020

Jaarstukken seizoen 2017-2019

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2019
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2019 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2019 (uitgebreid)
  - begroting 2020 (d.d. november 2019)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2018
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2018 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2018 (uitgebreid)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2017
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2017 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2017 (uitgebreid)

Jaarstukken seizoen 2014-2016

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2016
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2016 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2016 (uitgebreid)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2015
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2014
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2015


Nieuwsbrief Oudheidkamer (vanaf 2019)

  - Nieuwsbrief februari 2019
  - Nieuwsbrief juli 2019
  - Nieuwsbrief november 2019
  - Nieuwsbrief april 2020
  - extra Nieuwsbrief april 2020
  - Nieuwsbrief juni 2020
  - extra Nieuwsbrief september 2020
  - Nieuwsbrief oktober 2020
  - Nieuwsbrief november 2020
  - Nieuwsbrief januari 2021
  - Nieuwsbrief februari 2021
  - Nieuwsbrief maart 2021
  - Nieuwsbrief juni 2021
  - Nieuwsbrief augustus 2021
  - Nieuwsbrief oktober 2021
  - Nieuwsbrief november 2021
  - Nieuwsbrief januari 2022
  - Nieuwsbrief april 2022
  - Nieuwsbrief augustus 2022
  - Nieuwsbrief oktober 2022
  - Nieuwsbrief december 2022
  - Nieuwsbrief februari 2023
  - Nieuwsbrief juni 2023
  - Nieuwsbrief oktober 2023
  - Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwe Kroniek

  - jaargang 1 nr 1 (jun 2009)     
  - jaargang 1 nr 2 (dec 2009)
  - jaargang 1 nr 3 (apr 2010)
  - jaargang 2 nr 1 (sep 2010)
  - jaargang 2 nr 2 (mrt 2011)
  - jaargang 2 nr 3 (apr 2011)
  - jaargang 3 nr 1 (sep 2011)
  - jaargang 3 nr 2 (mrt 2011)
  - jaargang 3 nr 3 (juli 2012)
  - jaargang 4 nr 1 (dec 2012)
  - jaargang 4 nr 2 (mei 2013)
     Special Waalcrossings '44-'45
  - jaargang 4 nr 3 (sept 2013)
  - jaargang 5 nr 1 (mrt 2014)     
  - jaargang 5 nr 2 (juli 2014)
  - jaargang 5 nr 3 (nov 2014)
  - jaargang 6 nr 1-2 (mei 2015)
     Themanummer 1940-1945
  - jaargang 6 nr 3 (sept 2015)    
  - jaargang 7 nr 1 (jan 2016)
  - jaargang 7 nr 2 (mei 2016)
     Lustrumuitgave (115 jaar)
  - jaargang 7 nr 3 (okt 2016)
  - jaargang 8 nr 1 (jan 2017)
  - jaargang 8 nr 2 (mei 2017)
  - jaargang 9 nr 1 (april 2018)
  - jaargang 9 nr 2 (juli 2018)
  - jaargang 9 nr 3 (december 2018)
  - jaargang 10 nr 1 (april 2019)
  - jaargang 10 nr 2 (augustus 2019)
  - jaargang 10 nr 3 (december 2019)
  - jaargang 11 nr 1 (mei 2020)
  - jaargang 11 nr 2 (augustus 2020)
  - jaargang 11 nr 3 (december 2020)
  - jaargang 12 nr 1 (april 2021)
  - jaargang 12 nr 2 (augustus 2021)
  - jaargang 12 nr 3 (december 2021)
  - jaargang 13 nr 1 (maart 2022)
  - jaargang 13 nr 2 (juni 2022)
  - jaargang 13 nr 3 (september 2022)
  - jaargang 13 nr 4 (december 2022)


Documenten inzake bestemmingsplannen binnenstad Tiel

Oproep aan politieke partijen
  - Brief aan de politieke partijen in Tiel over het belang van historisch erfgoed (07-12-2017)
Bezwaarschrift
  - Brief aan de gemeente Tiel naar aanleiding van het voorstel tot sloop van het pand Voorstad 31/33 (20-04-2020)
Pamflet van werkgroep Waardevol Tiel
  - Oproep behoud van Historische Tielse Steegjes, mei 2014 (2,8 Mb)
Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan binnenstad
  - Brief aan college van B & W van Tiel d.d. 2 november 2007
Inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan binnenstad
  - Brieven aan college van B & W van Tiel (01-07-2008 en 01-08-2008)
Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan binnenstad Tiel
  - Brief aan gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 10 december 2008
inzake het welstandsbeleid in de gemeente Tiel
  - Verklaring van de Werkgroep Waardevol Tiel en Vereniging Oudheidkamer
conform Monumentenwet aan te wijzen als archeologisch monument
  - Aanvraag Beschermstatus Tolhuiskwartier d.d. maart 2010


archief

De onderstaande documenten kunnen als pdf-bestand worden gedownload.

De Kleine Kroniek (Mededelingen Oudheidkamer Tiel)
 opvolger van Mededelingenblad M.O.T. (pdf-bestanden)

  - juni 2013
  - september 2013
  - december 2013
  - maart 2014


Mededelingen Oudheidkamer Tiel   t/m maart 2013 (M.O.T.)
(pdf-bestanden)

  - augustus 2006
  - december 2006
  - maart 2007
  - juni 2007
  - september 2007
  - oktober 2007
  - januari 2008
  - februari/maart 2008    
  - september/oktober 2008    
  - november 2008
  - december 2008

  - februari/maart 2009    
  - maart 2009
  - juni 2009
  - september 2009
  - november 2009
  - januari 2010
  - maart 2010
  - augustus/september 2010  
  - oktober 2010
  - december 2010
  - februari 2011

  - maart 2011
  - september 2011
  - december 2011    
  - maart 2012
  - juni 2012
  - september 2012
  - november 2012
  - maart 2013 (1)
  - maart 2013 (2-Xanten)

 Historische onderzoeksverslagen

  - Tabakspijpen, gevonden in de Tielse stadsgracht (verslag 2011) (pdf-bestand; 4 Mb),
     bij baggerwerkzaamheden in 2007 gevonden, naderhand overgedragen aan archeologiewerkgroep BATO en door BATO beschreven
  - Knopen, munten, penningen, gevonden in de Tielse stadsgracht (verslag 2011) (pdf-bestand; 2,2 Mb),
     bij baggerwerkzaamheden in 2007 gevonden, naderhand overgedragen aan archeologiewerkgroep BATO en door BATO beschreven
  - Middeleeuwse binnenvaartschepen,
     goederenvervoer rond de Karolingische periode; auteur: Luit van der Tuuk (pdf-bestand; 4,2 Mb)
  - Scherven met een luchtje,
     resultaten onderzoek naar aardewerkresten in een 16e eeuwse beerput in Tiel (2006); auteur: F.P. Westra (pdf-bestand; 13,1 Mb)
  - Roode marmelade, paradijskorrels en vennekoel,
     resultaten archeologisch onderzoek aan een 17e eeuwse beerput in Tiel (2005); auteur: H. van Haaster (pdf-bestand; 1,7 Mb)
  - De dubbelnederzetting Tiel-Zandwijk; auteur: dr. E.J.Th.A.M.A. Smit 2007 (pdf-bestand; 1,1 Mb)
  - Plein 38-44; archeologisch verslag door werkgroep BATO 2008 (pdf-bestand; 1,3 Mb)
  - De Harmonie; archeologisch verslag door werkgroep BATO 2008 (pdf-bestand; 1,6 Mb)

BATO-jaarverslagen en andere BATO-documenten zijn te vinden op de website van BATO.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 07-05-2024