De Nieuwe Kroniek


Sinds 2009 verschijnt enige malen per jaar het tijdschrift De Nieuwe Kroniek, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Oudheidkamer Tiel. De redactie bestaat uit Wim Veerman, Peter Schipper, Ria Kragten en Pierre van der Schaaf.
Suggesties voor en opmerkingen over dit blad graag richten aan de redactie van Nieuwe Kroniek .

Leden van de Oudheidkamer ontvangen het blad gratis. Voor niet-leden is het tijdschrift voor € 5,-- te koop bij de plaatselijke boekhandel..
- o - o -
Jaargang 11 nr. 3 (december 2020) bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 11 nr. 2 (augustus 2020) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 11 nr. 1 (april 2020) is een dubbel-nummer gewijd aan 75 jaar bevrijding. [ pdf-bestand ]
Het bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 10 nr. 3 (december 2019) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 10 nr. 2 (augustus 2019) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 10 nr. 1 (april 2019) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 9 nr. 3 (december 2018) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 9 nr. 2 (juli 2018) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 9 nr. 1 (mei 2018) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 8 nr. 2 (mei 2017) [ pdf-bestand ] is (op een pagina met verenigingsnieuws na) geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Het nummer bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 8 nr. 1 (januari 2017) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 7 nr. 3 (september 2016) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 7 nr. 2 (mei 2016) [ pdf-bestand ] staat geheel in het teken van het 23-ste lustrum van de Oudheidkamer Tiel en bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 7 nr. 1 (januari 2016) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 6 nr. 3 (september 2015) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 6 nr. 1-2 (voorjaar 2015) [ pdf-bestand ]
nieuwe kroniek
is een heel bijzonden nummer. Het bevat 33 verhalen als toelichting bij een tentoonstelling in het gebouw van het RAR in het voorjaar van 2015. Ieder van die 33 verhalen op zich is een getuigenis van gebeurtenissen en van het leven in de Tweede Wereldoorlog. Enkele titels van die verhalen zijn als volgt:
- o - o -
Jaargang 5 nr. 3 (november 2014) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 5 nr. 2 (juli 2014) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 5 nr. 1 (maart 2014) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 4 nr. 3 (september 2013) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 4 nr. 2 (mei 2013) [ pdf-bestand ] is geheel gewijd aan de Waalcrossings in de laatste oorlogswinter. U leest hierin onder andere de volgende artikelen. Met uitzondering van de inleiding en het artikel over Leen Papo is de auteur steeds journalist Aad Nekeman.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 4 nr. 1 (december 2012) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 3 nr. 3 (juli 2012) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 3 nr. 2 (maart 2012) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 3 nr. 1 (september 2011) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 2 nr. 3 (mei 2011) ) [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 2 nr. 2 [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
Jaargang 2 nr. 1 [ pdf-bestand ] bevat artikelen over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek
- o - o -
In jaargang 1 nr. 3 (april 2010) [ pdf-bestand ] treft u artikelen aan over de volgende onderwerpen.
nieuwe kroniek

In jaargang 1 nr. 2 [ pdf-bestand ] treft u artikelen aan over de volgende onderwerpen.
Artikelen uit jaargang 1 nr. 1 (juli 2009): [ pdf-bestand ]

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-12-2020