De Nieuwe Kroniek


Sinds 2009 verschijnt enige malen per jaar het tijdschrift De Nieuwe Kroniek, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Oudheidkamer Tiel. De redactie bestaat uit Wim Veerman, Peter Schipper, Ria Kragten en Pierre van der Schaaf.
Suggesties voor en opmerkingen over dit blad graag richten aan de redactie van Nieuwe Kroniek .

Leden van de Oudheidkamer ontvangen het blad gratis. Voor niet-leden is het tijdschrift voor € 5,-- te koop bij de plaatselijke boekhandel.


afbeelding titelblad nieuwe kroniek
Jaargang 15 nr. 1 (april 2024) bevat de volgende artikelen.
 • Visie op het verkeer in Tiel anno 1949
  Tiel was na de oorlog zwaar gehavend. Bij de wederopbouw was de doelstelling dat de stad weer een centrumfunctie zou krijgen en dat de nadruk zou liggen op een goede doorstroming van het verkeer naar en rond de Groenmarkt. Vele verkeersplannen van 1949, onder andere met betrekking tot het veer Tiel-Wamel zijn nooit uitgevoerd.
 • Harrewarrende hertogen en baldadige burgers
  In de Middeleeuwen werd Tiel bestuurd door hertogen van Brabant en later door hertogen van Gelre. De stad was voortdurend strijdtoneel in steeds opnieuw oplaaiende burgeroorlogen.
 • Waar ligt de grens
  Het kadaster brengt vanaf 1832 duidelijk alle perceelsbegrenzingen in kaart. Voor die tijd plaatste men simpel een eigen hek of grenspaal langs zijn terrein of de weg. Vele grenspalen zijn bewaard gebleven.
 • "Revolutie"
  Wim Rust zat in 1958 als tienjarige op de Thomas van Aquinoschool en beschrijft een uit de hand gelopen ruzie uit die tijd tussen verschillende klasgenoten. Opvallend is de zeer verschillende sociale achtergrond van de vechtersbazen.
 • Tien keer De Hucht
  Aan de hand van tien afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de Collartswal (latere naam: De Hucht) in Tiel tussen 1645 en 2024 is veranderd.
 • De kan van het Melkmeisje van Johannes Vermeer in een Tielse beerput
  Resten van een in 1987 opgegraven aardewerken melkkan zijn met grote deskundigheid en met heel veel geduld door BATO-lid Irene Lubach aan elkaar gelijmd.
 • Het Tielse Sterrebos
  Aangelegd als stadstuin of park rond 1800 verloor het na 1880 steeds meer zijn functie door de bouw van nieuwe woningen.
 • De ene gevelsteen is de andere niet
  Tiel herbergt vele gevelstenen, de een nog onopvallender dan de andere maar desondanks zijn het vaak pareltjes. Een nieuw op te richten werkgroep stelt zich ten doel om de gevelstenen te inventariseren en de achtergronden te onderzoeken.
 • Verder ...
  • Aanwinsten Flipje- en Streekmuseum
  • informatie van het RAR.
  • drie boekbesprekingen.
afbeelding titelblad nieuwe kroniek
Jaargang 14 nr. 3 (december 2023) bevat de volgende artikelen.
 • Gelukkig Nieuwjaar
  Het nieuwe jaar begint als de dagen weer langer worden. In het Christendom werd Nieuwjaar het midden van de periode waarin de geboorte van Christus werd gevierd. Die periode loopt van 25 december tot en met 6 januari (Driekoningenfeest). Peter Schipper schrijft over de Nieuwjaars-traditie compleet met oliebollen, vuurwerk en (helaas ook) vernielingen.
 • Tielse straatnamen
  In 2021 kwam de website stratenintiel.nl in de lucht. Een van de redacteuren hiervan, Beatrijs van Dijk, beschrijft hoe in de loop der eeuwen straatnamen tot stand kwamen en op welke wijze de Tielse straten op de genoemde website werden verwerkt.
 • Jodenbegraafplaats in Buren
  Langs het voetpad aan de Aalsdijk in Buren staat een bordje met de tekst Jodenbegraafplaats. Er zijn geen graven meer te zien maar vroeger werd hier vrijwel zeker begraven. Pierre van der Schaaf schrijft over de joodse gemeenschap in Buren en andere plaatsen in Nederland. In Buren bestaat nog altijd de Jodenkerkstraat met daaraan de voormalige synagoge.
 • Tien keer de Zandwijkse Poort
  Aan de hand van tien afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de Kleibergsestraat in Tiel tussen 1645 en 2022 is veranderd.
 • Een kunstbank, struikelkunst en KunstKop
  Het vorige nummer van De Nieuwe Kroniek bevatte een artikel over "Struikelkunst", kunstprojecten in Tiel 1994-2002. Er blijkt door een van de deelnemende kunstenaars een werkarchief van een kunstobject te zijn bijgehouden, dat kort geleden aan het Regionaal Archief Rivierenland is geschonken. Het geeft verrassende nieuwe informatie.
 • Een Zoutkeetstraat zonder zoutkeet
  Naar aanleiding van de sloop van de oude zoutkeet aan de Zoutkeetstraat beschrijft Peter Schipper de geschiedenis van dit oude straatje, dat in 1861 was bezocht door Koning Willem III tijdens het hoge water waarbij het Land van Maas en Waal aan de overzijde van de rivier was overstroomd.
 • Tielse Wapenfeiten ...
  Het gaat om familiewapens van adellijke families. In het begin van de 18e eeuw woonde in Nijmegen Frederik Hendrik van Voorst, die uit papier of perkament prachtige afbeeldingen vervaardigde, opgedragen aan onder anderen de Tielse burgemeesters Schull en Van der Steen. Jan Peter Verhave schrijft erover.
 • Verder ...
  • De Stichting Ter Navolging bestaat 25 jaar.
  • informatie van het RAR.
  • vier boekbesprekingen.
  • afscheid van twee redactieleden.
afbeelding titelblad nieuwe kroniek
Jaargang 14 nr. 2 (augustus 2023) bevat de volgende artikelen.
 • Struikelkunst, kunstprojecten 1994-2002
  In 1994 begon de gemeente Tiel een beleid te ontwikkelen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Het stadsbeeld werd destijds nogal ontsierd door vele bouwprojecten en kale plekken in de stad. Eveneens vanaf 1994 startten de kunstenaars Caro Agterberg en Marja Stoel de Stichting KunstkoP, waarmee ze op onverwachte "lelijke plaatsen" in de stad kunstbloemen plaatsten of schuttingen beschilderden. Tot 2002 zou deze stichting nog diverse andere ludieke kunstproducties verzorgen.
 • De eerste gemeentelijke noodwoningen in Tiel
  Na jarenlange discussie en onder druk van de schrijnende woonsituatie in sommige arme buurten werden eindelijk in 1927 voor het eerst houten noodwoningen ingericht aan de Hoveniersweg, waar voorheen een ziekeninrichting was. In 1930 zijn deze barakken (gecontroleerd) afgebrand.
 • Joods gedenkteken spreekt weer
  Het "sprekende" monument bij de voormalige synagoge aan de St. Agnietenstraat, onthuld in 1996 was in 2015 als gevolg van vandalisme stilgevallen. Op 2 mei 2023 werd het gerestaureerde monument opnieuw onthuld.
 • Tien keer de Kleibergsestraat
  Aan de hand van tien afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de Kleibergsestraat in Tiel tussen 1645 en 2022 is veranderd.
 • Aan de oorlog kwam geen einde
  Hans van de Pol (1946) kwam weliswaar na de Tweede Wereldoorlog ter wereld, maar zijn leven werd desondanks zwaar getekend door de oorlogsherinneringen van zijn ouders. De oorlogsgebeurtenissen van zijn familie en zijn ouders heeft hij op schrift gesteld.
 • Een nieuwe stationswijk in Tiel
  Aan de Spoorstraat in Tiel staan nu nog fabrieksgebouwen zoals het voormalige veilinggebouw, waar na de sluiting ervan Jomanda haar healings hield en waar tot voor kort de Vrije Markt te vinden was.
  Binnenkort zal in dit gebied worden begonnen de bouw van 350 nieuwe woningen.
 • Boren naar sporen
  De Oudheidkamer Tiel heeft in de afgelopen jaren subsidie verleend aan een opgravingsproject bij het Gelderse Rijswijk waarbij naar sporen van de voormalige Limes (de noordgrens van het Romeinse Rijk) is gezocht.
 • Verder ...
  • vier boekbesprekingen.
  • aanwinsten Flipje- en Streekmuseum Tiel.
  • informatie van het RAR.
  • in memoriam Frits Kat (1937-2023).
afbeelding titelblad nieuwe kroniek
Jaargang 14 nr. 1 (april 2023) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
 • Een verrassing aan de Burg. Meslaan
  Peter Schipper beschrijft de geschiedenis van metaalwarenfabriek Gebr. Schroƫr, gelegen vlak naast de apotheek aan de Burg. Meslaan. In februari 2023 werden de laatste machines weggehaald en op het terrein zullen luxe villa's komen. De laatste eigenaar en zijn neef leidden onze verslaggever rond.
 • Het verhaal van Johan Schiltmans
  "De oorlog ging hier eigenlijk door tot half 1946". Johan Schiltmans (1931), telg uit het bekende Tielse transportbedrijf gelegen aan de Hogestraat, vertelt over zijn jeugd in de oorlogstijd en over de twee evacuaties in die periode. Marjon de Lange doet verslag.
 • Tiel ist auch nicht viel ...
  ... und in Zaltbommel ist es ein Rommel ....
  Pierre van der Schaaf beschrijft de wonderlijke afkomst van deze uitspraak. Hij schrijft over de vestiging van enkele Joodse families in Tiel (en Zaltbommel) in de 17e en 18e eeuw. Zij waren zeer gerespecteerd, maar veroorzaakten binnen de (landelijke) Joodse gemeenschap grote opschudding doordat vooraanstaande leden van die families overstapten naar de Protestantse Kerk. "Tiel ist nicht viel; en in Bommel is het een Rommel" werd in 1928 omschreven als een "oud Joodsch spreekwoord uit Mokum".
 • Tien keer de Waterstraat vanaf de Markt
  Aan de hand van tien afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de Waterstraat in Tiel tussen 1650 en 2022 is veranderd.
 • Dagboek en oorlogsfoto's van Bob van Veen
  Tientallen anonieme foto's van de verwoeste stad Tiel blijken te zijn gemaakt door Bob van Veen, die in 1945 in Buren woonde en die later is geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Wim Veerman schrijft over Van Veen, wiens oorlogsdagboek hij heeft kunnen inzien. Hij en Gerrit Bouwhuis waren de eersten die in mei 1945 in Tiel foto's van de verwoeste stad konden maken.
 • Honderd (en drie) jaar Openbare Bibliotheek in Tiel
  Wim Veerman beschrijft de geschiedenis hiervan en blikt ook terug op oudere boekenverzamelingen, die in het bezit waren van kloosters, kerken of instellingen als Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
 • Verder ...
  • oproep aan de lezers in verband met komend jubileumboek, dat gewijd zal zijn aan de wederopbouw van Tiel in de periode 1945-1955.
  • twee boekbesprekingen.
  • aanwinsten Flipje- en Streekmuseum Tiel.
  • informatie van het RAR.


OUDERE NUMMERS :

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2024