Privacyverklaring


 1. Het bestuur van de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. verklaart hierbij dat de persoonsgegevens van onze leden alleen gebruikt zullen worden voor gebruik binnen de vereniging.
 2. Als persoonsgegevens bezitten wij: naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en tevens het bankrekeningnummer voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Deze gegevens worden gevraagd op het aanmeldingsformulier lidmaatschap.
 3. Wij ontvangen deze gegevens alleen van betrokkenen zelf en delen ze met niemand.
 4. Wij vragen vooraf toestemming aan onze leden, wanneer wij hun gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan intern gebruik. Van deze verwerkingsactiviteiten houdt de secretaris een Register bij.
 5. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens goed worden beschermd; dat wij niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking; en dat wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig.
 6. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij willen bereiken.
 7. (Indien van toepassing) Als wij een app aanbieden wordt niet de locatie van gebruikers geregistreerd als dat niet nodig is.
 8. (indien van toepassing) Op onze website zal het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf worden aangevinkt.
 9. Als iemand zich op onze eventuele nieuwsbrief wil abonneren zullen wij niet meer gegevens vragen dan nodig zijn.
 10. Wij zijn niet verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
 11. Wij zullen datalekken documenteren en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.