Andere commissies en werkgroepen


Naast de elders meer uitgebreid beschreven werkgroepen: is binnen de Oudheidkamer bovendien de volgende werkgroep actief. De Werkgroep Beeld en Geluid, tot voor kort een zelfstandige werkgroep, is inmiddels opgegaan in de Historische Werkgroep Tiel.

Diverse overige werkzaamheden worden verricht door: