Andere commissies en werkgroepen


Naast de elders meer uitgebreid beschreven werkgroepen: is binnen de Oudheidkamer bovendien de volgende werkgroep actief.
Diverse overige werkzaamheden worden verricht door: