Erfgoedprijs
De Erfgoedprijs van de Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken, bestaande uit oorkonde en plaquette, wordt periodiek toegekend aan de persoon, personen of instelling die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het behoud of herstel van historisch erfgoed in de ruimste zin des woords in de gemeente Tiel en omstreken.

plakette
In 2013 werd met de erfgoedprijs de
renovatie van het Badhuisplein vereerd