Historische Werkgroep Tiel


HWT-uitgaven
De Historische Werkgroep Tiel (HWT) heeft in de afgelopen 25 jaar geschiedenis geschreven.

Het doorzoeken van archieven en andere bronnen heeft geleid tot een stroom van publicaties. De belangrijkste zijn het Kalendarium van Tiel (overzicht van de gebeurtenissen in Tiel vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden), de zes delen van het Biografisch Woordenboek van Tiel, waarin meer dan 200 vroegere Tielenaren worden beschreven en verschillende jubileumuitgaven ten behoeve van de Oudheidkamer.
Momenteel (najaar 2016) is het Lustrumboek 2016 gereed en gepubliceerd en bestaat de website Oorlogsslachtoffers Tiel, waaraan ruim een jaar is gewerkt.
In november 2016 is een project Straatnamen in Tiel van start gegaan. Het doel is om op internet een database te presenteren met de straatnamen en de "naamgevers" daarvan.
Op de pagina boekuitgaven vindt u de titels die momenteel nog bij de Oudheidkamer verkrijgbaar zijn.

De werkgroep beschikt over een eigen website waar zowel op de werkgroep zelf als op de verschenen publicaties uitgebreid wordt ingegaan.