Historische Werkgroep Tiel


HWT-uitgaven
De Historische Werkgroep Tiel (HWT) heeft in de afgelopen 30 jaar geschiedenis geschreven.

Het doorzoeken van archieven en andere bronnen heeft geleid tot een stroom van publicaties. De belangrijkste zijn het Kalendarium van Tiel (overzicht van de gebeurtenissen in Tiel vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden), de zes delen van het Biografisch Woordenboek van Tiel, waarin meer dan 200 vroegere Tielenaren worden beschreven en verschillende jubileumuitgaven ten behoeve van de Oudheidkamer.

De meest recente projecten zijn het Lustrumboek 2021 met als thema Met pen en penseel door Tiel en de website stratenintiel.nl. Op deze website vindt u een overzicht van alle straatnamen in de gemeente Tiel en de "naamgevers" van al die straten.

Momenteel (januari 2023) zijn we bezig met de eindredactie van het Biografisch Woordenboek deel 7, dat waarschijnlijk in april verschijnt.
Daarnaast worden twee nieuwe projecten voorbereid: een publicatie over de Wederopbouw en in een latere fase een publicatie over de Franse tijd.
Op de pagina boekuitgaven vindt u de titels die momenteel nog bij de Oudheidkamer verkrijgbaar zijn.

De werkgroep beschikt over een eigen website waar zowel op de werkgroep zelf als op de verschenen publicaties uitgebreid wordt ingegaan.