Voorstel voor aanvulling Monumentenlijst Tiel


Mede naar aanleiding van de enquête onder de leden van de Oudheidkamer hebben het bestuur, de Vereniging Waardevol Tiel en de stichting Stadsherstel een lijst met monumenten aan de gemeente voorgedragen om op de gemeentelijke monumentenlijst te worden geplaatst. Onze selectiecriteria leest u hier.
In augustus 2014 was de discussie hierover nog niet afgerond.