Excursie naar Naarden
zaterdag 22 april 2017


Geschiedenis van de stad


De vestingwallen


Stadhuis van Naarden


Standbeeld van Comenius
Omstreeks 1350 werd Naarden gesticht. Het kende een opbloeiende lakenhandel. De daaruit voortvloeiende welvaart leidde in de vijftiende eeuw tot de bouw van de St. Vituskerk of Grote Kerk. Jaarlijks vinden daar de uitvoeringen van Bachs Mattheuspassion plaats.

In de beginfase van de Opstand tegen Spanje koos Naarden voor Willem van Oranje. Het gevolg was dat Don Frederik zijn strafexpeditie ook op Naarden richtte. Ondanks de belofte van de Spaanse commandant Romero dat de bevolking na overgave vrijuit zou gaan werd Naarden geheel uitgemoord en platgebrand.

De Tsjechische filosoof Comenius ligt begraven in de Kloosterstraat, waarin enige zestiende en zeventiende huizen bewaard zijn gebleven. De oude, bijna geheel geconserveerde stervormige vestingwerken kregen hun vorm in de jaren 1675 - 1685 in opdracht van stadhouder Willem III. In het bastion de Turfpoort , dat deel uitmaakt van de omwalling, is het Vestingmuseum gevestigd.

Bezienswaardig is het Stadhuis, een Renaissancegebouw uit 1601, met zijn aantrekkelijk interieur. Tot de gemeente Naarden hoort ook het Naardermeer, een uniek vogelreservaat. Vooral in de twintigste eeuw maakte Naarden een zodanige groei door dat er thans een Naarden-Vesting en een Naarden naast elkaar bestaan.


Excursieprogramma, 22 april 2017

Kosten en aanmelding

De kosten voor deze excursie bedragen voor leden € 35,--, voor niet-leden € 40,-- per persoon.
Aanmelding uitsluitend door overmaking van de deelnamekosten op

bankrekening IBAN NL95 INGB 0004 2400 23
ten name van Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
onder vermelding van   excursie Naarden - vermeld uw naam/namen en voorletters.

Uw aanmelding en betaling dienen uiterlijk 10 april a.s. door ons te zijn ontvangen.